AKAVALAINEN har publicerat en intressant artikel om hur studerandes kunskaper kan utnyttjas redan i högskolan. Läs här hela artikeln (på finska):

http://www.akava.fi/akavalainen/ajassa/artikkelit/osaaminen_myyntiin_jo_opiskeluaikana