Hyödynnä Ranskassa suorittamiasi opintoja

Mitä ranskalaisen tutkinnon suorittamisen jälkeen?

Ranskalaisen koulutuksen arvo maailmalla


Laadukkaasta korkeakoulutuksestaan tunnettu Ranska ottaa vuosittain vastaan lähes 280 000 ulkomaalaista opiskelijaa. Kansainvälisestä kilpailusta huolimatta oleskelu ranskankielisessä maassa on valtti työmarkkinoille siirryttäessä.  


Kansainvälisiä opiskelijoita houkuttelevia oppilaitoksia…

Ranska houkutteli 280 000 kansainvälistä opiskelijaa vuonna 2014, mikä oli Unescon mukaan kolmanneksi eniten maailmassa. Houkuttelevuuden syyt ovat opetuksen laatu ja keskimäärin edullinen hinta.

Ulkomaalaiset opiskelijat voivat tukeutua korkeatasoisten oppilaitosten verkostoon, joka kattaa koko maan.

Brittiläinen tutkimuslaitos Quacquarelli Symonds sijoittaa Pariisin kolmatta vuotta peräkkäin parhaiden opiskelukaupunkien ykköseksi. Yli kolmannes Ranskan ulkomaalaisista opiskelijoista valitsee Pariisin seudun tukikohdakseen.

Pariisin lisäksi Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Grenoble ja Rennes nauttivat ulkomaalaisopiskelijoiden arvostusta.   

… ja rekrytoijia houkuttelevia tutkintoja

Ranskalaisdiplomit ovat maailmalla kysyttyjä lukuisilla aloilla, kuten esimerkiksi rahoituksessa, teknis-tieteellisellä alalla ja tietotekniikassa. Ranskalaiset insinöörikoulut ovat tunnettuja perinpohjaisesta koulutuksestaan, joka antaa vahvan teoriapohjan ja osaamisen kehittymisen yhteistyössä teollisuuden kanssa. 15,5 % Ranskassa koulutetuista insinööreistä oli vuonna 2014 tehdyn kyselyn mukaan löytänyt töitä ulkomailta (Association des Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF).

Ranskalaistutkinnot ovat hyvässä kurssissa myös tyypillisesti ranskalaiseen osaamiseen yhdistettävillä aloilla, kuten luksustuotteiden- ja hotellialalla sekä gastronomiassa.

Kehittyvä järjestelmä

Ranskalaisen yliopisto-opetuksen akateeminen lähestymistapa on perua valistuksen ajalta. Yliopistot ja korkeakoulut soveltavat painotuksiaan ja perinteitään pikkuhiljaa maailmanlaajuiseen kilpailuun. Ne kehittävät ammattiin johtavia koulutusohjelmia ja painottavat kansainvälistymistä. 

2000-luvun alun jälkeen toteutettu korkeakoulu-uudistus koski näitä kysymyksiä.  Ranskalaistutkinnot yhdenmukaistettiin 45 maan tutkintojen kanssa (Euroopan talousalue, Turkki, Venäjä). Muualla tutkintojen vastaavuudet saa NARIC-ENIC-keskuksista tai ao. maan Ranskan suurlähetystöstä.

Kun lähtijöitä on kaksi

Kumppanin mukaan ilman että oma ura keskeytyy

Ulkomaille lähtö ei aina ole helppo valinta alumneille ja heidän läheisilleen. Kun pariskunta lähtee yhdessä, kokemuksen täytyy olla molemmille onnistunut. Yhä useampi henkilöstökysymysten asiantuntija ottaa tämän huomioon.  

Kansainvälinen liikkuvuus on kokemus, jota valmistellaan… yhdessä

Kun työskentely ulkomailla epäonnistuu, se johtuu useimmiten perhe-elämään liittyvistä ongelmista. Inhimillisen harmin lisäksi se aiheuttaa kuluja yrityksille, jotka koettavatkin nykyään ennakoida tällaisia tilanteita ottamalla huomioon ulkomaankomennukselle lähtevän työntekijänsä puolison odotukset.

Ulkomaille lähdön valmistelu itsenäisesti

Käytäntö ei ole kuitenkaan niin yleistynyt etteikö puolison tarvitsisi turvautua itsenäisesti erilaisiin strategioihin.

Lähde: France Alumni www.francealumni.fr