Voit suorittaa Ranskassa koko tutkinnon tai osan kotimaisesta tutkinnosta opiskelijavaihdossa.

Vuonna 2013 yhteensä 527 suomalaisopiskelijaa valitsi Ranskan opiskelijavaihtonsa kohdemaaksi ja se onkin ollut kuudenneksi suosituin kohdemaa vaihto-opiskelijoille. Lisäksi joka vuosi noin sata suomalaisopiskelijaa lähtee suorittamaan koko tutkintoa Ranskaan. Kaukana Suomesta voi tutustua erilaiseen kulttuuriin, toisenlaiseen elämäntapaan ja uusiin ihmisiin. Ja tietenkin oppia puhumaan ja kirjoittamaan vieraalla kielellä.

Suurin osa suomalaisista opiskelijoista Ranskassa opiskelee humanistisia aineita (esimerkiksi ranskan kieltä ja kirjallisuutta) tai kauppa- ja yhteiskuntatieteitä. Opiskeluvaihtoehtoja tutkailevan ei tule kuitenkaan unohtaa muita, vähemmän tunnettuja aloja. Esimerkiksi ranskalainen matematiikan tutkimus on maailmanlaajuisesti tunnustettua ja ranskalaiset matemaatikot ovat voittaneet eniten Fields-mitaleja maailmassa. Myös lääke- ja insinööritieteen opinnot ovat tunnetusti erittäin korkeatasoisia.

Koko tutkinnon suorittaminen vaatii oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen toimintaan alkutoimenpiteistä lähtien. Toisaalta se on kokemuksena erittäin rikastava niin tulevaa työelämää ajatellen kuin henkilökohtaiselta kannalta. Opiskelijavaihtoon osallistuminen puolestaan on huomattavasti helpompaa käytännön järjestelyjen kannalta; lähettävä ja vastaanottava oppilaitos saattavat auttaa esimerkiksi asunnon hankkimisessa.

Koko tutkinnon suorittaminen Ranskassa

Suurin ero suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään verrattuna on, että Ranskassa ei yliopistoihin pääsääntöisesti ole erillisiä pääsykokeita. Ylioppilastodistus avaa ovet yliopistoihin ja myös moniin korkeakouluihin. Ei kuitenkaan riitä, että on saanut opiskelijapaikan, sillä karsinta on ensimmäisinä vuosina kova ja opiskelurytmissä on pysyttävä, jotta paikan voi myös säilyttää!

Oppilaitoksessa suoritettavan tutkinnon asema kannattaa selvittää huolellisesti etukäteen. Joistakin yksityisistä oppilaitoksista saa koulun oman todistuksen (certificat/diplôme d'établissement), joka ei ole Ranskan valtion tunnustama tutkinto. Vaikka koulu olisi valtion hyväksymä (établissement reconnu par l'État), se ei välttämättä tarkoita, että tutkinto olisi valtion hyväksymä (diplôme reconnu par l'État tai diplôme visé par le ministère). Tutkinto ei tällöin pääsääntöisesti ole valtion hyväksymä myöskään Suomessa. Vain julkisissa tai valtion hyväksymissä kouluissa opiskelevat saavat opintotukea Suomesta. Kaikki julkiset oppilaitokset ovat luonnollisestikin Ranskan valtion hyväksymiä.

Siitä, mitkä Ranskassa suoritettavat tutkinnot ovat Ranskan valtion (eli jonkin ministeriön) hyväksymiä, ei ole olemassa luetteloa, eikä tietoja valitettavasti saa mistään selkeästä yksittäisestä lähteestä. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että

- licence-, licence pro - ja master-tutkinnot ovat valtion hyväksymiä,
- jonkin muun ministeriön kuin korkeakoulu- ja tiedeministeriön (Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, MESR) nimissä myönnetyt tutkinnot ovat valtion hyväksymiä ja
- kansalliseen ammattitutkintoluetteloon (Répertoire national des certifications professionnelles, RNCP) kuuluvat tutkinnot ovat valtion hyväksymiä.

Tarkkana on oltava erityisesti mastères spécialisés -tutkinnoissa, joita usein hämäävästi kutsutaan mastères-tutkinnoiksi. Ne eivät ole valtion hyväksymiä, vaikka niillä on grandes écoles -korkeakoulujen neuvoston (Conférence des grands écoles) vahvistus.

Entä jos hakisit maisteritutkintoon?

Ranskassa edetään opinnoissa vuosittain ja opintojen pituus sekä tenttien uusimismahdollisuudet ovat rajattuja. Siksi myönnetään opinto-oikeus vuosittain ja ensin vain kandidaatin tutkintoon. Maisterin tutkintoon on haettava erikseen sen jälkeen, kun on suorittanut kandidaatin tutkinnon. Tämä tarkoittaa, että moni ranskalainen opiskelija vaihtaa alansa ja jopa yliopistonsa kandidaatin jälkeen. Bologna-prosessi on mahdollistanut tämän Suomessakin. Jos sinulla on kandidaattitutkinto suomalaisesta yliopistosta, voit hakea  maisteritutkintoon Ranskaan.

Erasmus-vaihto-ohjelma

Opiskelijalle Erasmus-ohjelma antaa tilaisuuden osallistua opiskelijavaihtoon ulkomaisessa korkeakoulussa ja Erasmus-harjoitteluun yrityksessä tai organisaatiossa. Kaikkien alojen tutkinto-opiskelijat voivat osallistua Erasmus-apurahalla tuettuun 3-12 kuukauden opintojaksoon.

Opiskelijavaihtoon osallistuvat saavat Suomesta opintotukea normaalein ehdoin, minkä lisäksi he saattavat saada pienen apurahan korvaamaan ylimääräisiä kustannuksia. Opiskelijavaihtoon osallistutaan aikaisintaan toisena, useimmiten kolmantena opiskeluvuotena.

Lähes kaikilla Suomen yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on Erasmus-sopimuksia ranskalaisten oppilaitosten kanssa. Tarkempia tietoja yhteistyökouluista sekä ohjelmien sisällöstä ja kestosta saat parhaiten oman oppilaitoksesi kansainvälisten asioiden yksiköstä. Oppilaitokset voivat hyväksyä myös itse hankittuja vaihtopaikkoja.

Ammattiin opiskelevat

Jotkin ammatilliset oppilaitokset järjestävät kansainvälisiä hankkeita, joihin voi liittyä opiskelijavaihtoa. Vaihtoon haetaan hankkeen järjestäjän eli yleensä oppilaitoksen kautta. Opiskelijavaihto ammatillisista oppilaitoksista kestää useimmiten muutaman viikon ja siihen voi kuulua hankkeesta riippuen opiskelua, työssäoppimista tai molempia. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijavaihtoa tai työssäoppimisjaksoja järjestetään mm. Leonardo da Vinci -ohjelman tuella.