Julkisten yliopistojen ja yliopistotasoisten korkeakoulujen lukuvuosimaksut määrittää vuosittain Ranskan opetusministeriö. Yksityiset korkeakoulut sen sijaan päättävät itse omista hinnoistaan.

Julkisten yliopistojen ja yliopistotasoisten korkeakoulujen lukuvuosimaksut määrittää vuosittain Ranskan tiede- ja korkeakouluministeriö. Yksityiset korkeakoulut sen sijaan päättävät itse omista hinnoistaan. Julkisten yliopistojen ja diplomi-insinööri-korkeakoulujen (écoles d'ingénieurs) maksut julkistetaan joka vuosi Ranskan tiede- ja korkeakouluministeriön sivuilla. Lukuvuodelle 2016-2017 maksut ovat:

  • 184 euroa kandidaattitasolla (Licence)
  • 256 euroa maisteritasolla (Master)
  • 391 euroa tohtoritasolla (Doctorat)
  • 610 euroa diplomi-insinööri-korkeakouluissa

(Lähde: http://www.campusfrance.org)

Yksityisiin korkeakouluihin vuosimaksut voivat olla paljon korkeampia (3 000 - 15 000 euroa/vuosi).

Jotkut erityiset palvelut, esimerkiksi kirjastonkäyttö, voivat aiheuttaa yleensä vähäisiä ylimääräisiä kustannuksia. Varaudu myös esimerkiksi opiskelumateriaaleista ja tenttikirjoista aiheutuviin kustannuksiin. Ylioppilaskunnan jäsenmaksua tai muita vastaavia kustannuksia Ranskassa ei ole. Sen sijaan julkisen terveydenhoidon käyttäminen on joiltakin osin maksullista. Monet opiskelijat hankkivat terveydenhoitokulujen takia erillisen vakuutuksen.

Elinkustannukset

Ranskassa eläminen ja asuminen on eurooppalaista keskitasoa ja siten yleisesti huokeampaa kuin Suomessa. Pariisi ja sen alue on kuitenkin poikkeus, sillä siellä asuminen on selvästi kalliimpaa kuin muualla Ranskassa.

Opiskelija-alennukset eivät Ranskassa ole yhtä kattavia kuin Suomessa. Esimerkiksi Pariisin joukkoliikenteessä ei ole opiskelija-alennuksia. Ranskan valtiollinen rautatieyhtiö (SNCF) myy 12–25-vuotiaille kaukoliikenteen juniin alennuskortteja, joilla voi saada 25–60 prosentin alennuksen. Kortin hinta on 50 e.

Opiskelijakortilla saa alennuksen useimpiiin elokuvateatterihin, osaan museoista ja muihinkin kulttuurikohteisiin ja -tapahtumiin.

Laskelma ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijan elinkustannuksista vuoden (12 kk.) ajalle

Laskelma tehty www.letudiant.fr-sivuston elinkustannuslaskimella kesäkuussa 2012.

Yliopiston sisäänkirjautumismaksu 225 e
Opiskelumateriaali 675 e
Asuminen
 - Pariisi 8020 e (vuokra 520 e, takuuvuokra 1 560 e, muutto 100 e)
 - Muu Ranska 3760 e (vuokra 240 e, takuuvuokra 780 e, muutto 100 e)
Terveydenhoito 200 e (opiskelijan sosiaaliturvavakuutus)
Päivittäiset elikustannukset (liikenne, ruokailu, vapaa-aika)
 - Pariisi 7 000 e
 - Muu Ranska 6 500 e

YHTEENSÄ: Pariisi 16 120 e, muu Ranska 11 360 e.

Opintojen rahoitus

KELAn opintotuen piiriin kuuluvat voivat saada opintotukea ulkomaisiin opintoihin niin vaihtovuoden ajaksi kuin koko tutkinnon suorittamiseenkin. Vaihto-opintojen tuen saamisen ehtona on, että opintosi tai harjoittelusi ulkomailla hyväksytään Suomessa suorittamaasi tutkintoon ja ne vastaavat tuettavia opintoja Suomessa. Lisäksi ulkomailla oleskelusi tulee olla tilapäistä. Ulkomailla koko tutkintoa suorittavien opintotukiasiat hoidetaan KELAn Opintotukikeskuksessa. (Lähde: kela.fi)

Myös Ranskasta on mahdollista hakea tukea opinnoille. Rahoituslähteitä voi etsiä CampusFrancen hakupalvelusta ("Rahoita projektisi"). Ranskaan saavuttuaan opiskelijat voivat anoa asumistukea CAF:stä (Caisse d'Allocations familiales).

Ulkomailla opiskelun rahoituksen suunnittelu on syytä aloittaa hyvissä ajoin. Selvitä opiskelun kustannukset, kuten lukukausimaksut, opiskelumaksut ja elinkustannukset etukäteen (neuvoo kela.fi).