Opiskelemaan haetaan korkeakoulusta ja tutkinnosta riippuen joko yhteishaussa tai suoraan korkeakouluun.

Ranska noudattaa kolmea pääperiaatetta ottaessaan vastaan ulkomaisia opiskelijoita:

  • Ulkomaisilla ja ranskalaisilla opiskelijoilla on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet.
  • Kaikkia ulkomaisia opiskelijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasavertaisesti.
  • Yliopistojen ja koulujen itsemääräämisoikeus taataan. Kukin oppilaitos päättää itse siitä, ketkä opiskelijat se hyväksyy ja ketkä ei.

Yliopiston pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto, eikä pääsykokeita yleensä ole. Suomalainen ylioppilastutkinto ja kansainvälinen ylioppilastutkinto (International Baccalaureate) ovat molemmat hyväksyttyjä Ranskassa. Hakuprosessissa – ja muutenkin opintojen aikana – suomalaisia kohdellaan EU-kansalaisina tasa-arvoisesti ranskalaisten opiskelijoiden kanssa.

Suurimpaan osaan Ranskan julkisia yliopistoja ja korkeakouluja haetaan yhteishaussa, Parcoursup (www.parcoursup.fr). Muissa korkeakouluissa on oma hakumenettely. Yhteishaku koskee vain ensimmäisen vuoden opiskelijaksi hakevia. Jos sinulla on jo jokin korkeakoulututkinto tai -opintoja, ota yhteyttä suoraan korkeakouluun.

Yhteishaku Ranskaan on yleensä 22.1.-13.3. Yhteishaun verkkosivusto avautuu kuitenkin jo 15.1. Sivustolle on koottuna tietoa mukana olevista korkeakouluista ja niiden tutkinnoista. Hakuajat yhteishaun ulkopuolella oleviin korkeakouluihin vaihtelevat, mutta haut ovat kuitenkin lähes poikkeuksetta keväällä ja alkukesästä. Opinnot alkavat syys-/lokakuussa ja lukuvuosi päättyy touko-/kesäkuussa.  

Parcoursup-portaalissa hakija asettaa haluamansa koulutusohjelmat suosituimmuusjärjestykseen. Kun hakemukset on käsitelty (touko-kesäkuun vaihteessa), hakijalle ehdotetaan opiskelupaikkaa, joka tulee joko hyväksyä tai hylätä. Jälkimmäisessä tapauksessa voidaan prosessin eri vaiheissa ehdottaa muita opiskelupaikkoja, jotka hakija voi edelleen hyväksyä tai hylätä.

Kun hakija on hyväksynyt jonkin tarjotun opiskelupaikan, on vielä erikseen ilmoittauduttava yliopistoon. Ilmoittatuminen jakautuu kahteen osaan: hallinnolliseen ilmoittautumiseen (inscription administrative) ja pedagogiseen kirjautumiseen (inscription pédagogique). Ilmoittautumisen käytännöt vaihtelevat eri oppilaitoksissa.

Hallinnollinen ilmoittautuminen tehdään oppilaitoksen omalla lomakkeella, johon on yleensä liitettävä ainakin seuraavat asiakirjat:

- Kopio lukion päästötodistuksesta ja ylioppilastodistuksesta. Todistukset pitää olla käännätetty ranskaksi virallisella kielenkääntäjällä (traducteur assermenté) eli käännöksissä on oltava mukana kääntäjän leima.
- todistus ranskan kielen tasosta (TCF, DELF tai DALF)
- kopio henkilötodistuksesta
- hakukirje (lettre de motivation), jossa hakija perustelee miksi haluaa kyseiseen oppilaitokseen
- palautuskirjekuori yliopiston vastausta varten
- passivalokuvia mm. opiskelijakorttia varten.

Vahvistaakseen opiskelupaikkansa opiskelijan on vielä tehtävä pedagoginen kirjautuminen, jota varten hänen on otettava yhteyttä omaan ainelaitokseen (unité de formation et de recherche, UFR) ja sovittava henkilökohtainen tapaaminen. Tapaaminen järjestetään yleensä syys-lokakuussa, mutta joissakin yliopistoissa jo heinäkuun lopussa. Tapaamisen aikana opiskelija hyväksyttää laatimansa opintosuunnitelman seuraavaa lukuvuotta varten.

Tarkat hakuohjeet ja viimeiset hakupäivät on tarkistettava Parcoursup-sivulta tai tapauskohtaisesti oppilaitoksen opintotoimistosta (service de scolarité). Lisäksi ulkomaisia opiskelijoita koskevat omat yksityiskohtansa, vaikkakin EU:n sisällä opiskelijoiden liikkuvuus on nykyään varsin helppoa. Jos hakijalla on jo aiempi korkeakoulututkinto, hän voi hakea korvaavuuksia (équivalences), jolloin kaikkien uuden tutkinnon kurssien suorittaminen ei ole välttämätöntä tutkintojen päällekkäisyyksistä johtuen.