Kaikilla EU- ja ETA-maiden kansalaisilla on oikeus tehdä työtä Ranskassa ilman työlupaa.

Työskentely

Ranskassa työskentelevällä suomalaisella on samat oikeudet kuin ranskalaisilla suhteessa työpaikkaan, työskentelyolosuhteisiin, asunnon saamiseen, ammatilliseen koulutukseen, sosiaaliturvaan ja ammattiliiton jäsenyyteen. Jos olet opiskelun ohessa töissä, siirryt yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin, kunhan täytät kyseisen maan työskentelyn vähimmäisehdot. Sinun on aina ilmoitettava ulkomailla tekemästäsi työstä Kelaan.

Työnhaun voi aloittaa tutustumalla Euroopan komission ylläpitämään EURES-portaaliin, joka sisältää tietoa työskentely- ja elinoloista eri ETA-maissa sekä maiden alueellisista työmarkkinoista.

Ranskassa, kuten muuallakin maailmassa, henkilökohtaiset suhteet ovat usein arvokkaita työnhaussa. Töitä etsiessä kannattaakin olla aktiivinen ja jos mahdollista käydä henkilökohtaisesti esittäytymässä työnantajalle; yksittäiset hakukirjeet johtavat harvoin tulokseen. Opiskelijoiden työaika on rajoitettu laissa 17 viikkotuntiin, mutta tätä pykälää ei aina kirjaimellisesti noudateta.

Työpaikkoja voi etsiä muun muassa FUSAC (France USA Contacts) -lehdestä, josta löytyy myös asuntoilmoituksia. On kuitenkin muistettava, että opiskeluajan pituus - myös yliopistoissa - on Ranskassa rajattu ja tahdissa pysyminen voi olla rankkaa jo ilman opintojen ohella työskentelemistäkin...

Työharjoittelu

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO suunnittelee ja toteuttaa useita harjoitteluohjelmia, myös Ranskassa. Sitä kautta voi hakea työharjoitteluun esimerkiksi Finprolle, muihin kansainvälisiin organisaatioihin tai yksityisiin yrityksiin. CIMO koordinoi myös Euroopan unionin ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci -vaihto-ohjelmaa.

Harjoittelupaikan voi saada myös oman suomalaisen oppilaitoksen vaihtosopimusten kautta, eräiden kansainvälisten opiskelijajärjestöjen kautta (AIESEC, ELSA, IAAS, IAPS, IPSF, FiMSIC/Kandioma, SFAO...) tai hankkimalla sen itse.

Lisätietoja työskentelystä (englanniksi) löydät CampusFrancen kansainvälisiltä sivustoilta.