Asiat kannattaa hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen Ranskaan lähtöä. Suomessa ensisijainen taho on Kela ja mahdollisesti oma vakuutusyhtiö.

Terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaaliturvaan liittyvät asiat ovat tärkeitä ja vaativat huomiosi! Vaikka liikkuvuus Euroopan unionissa sujuu vaivattomasti, terveysongelmat - varsinkin kustanuksiin liittyvät - voivat aiheuttaa melkoista päänvaivaa.

Yleinen sosiaaliturva

Jos suomalaisen sosiaaliturvan piiriin kuuluva oleskelee tilapäisesti ulkomailla opiskelujen vuoksi enintään yhden vuoden, oikeus suomalaiseen sosiaaliturvaan säilyy tämän ajan. Ulkomaille muutosta ja tilapäisestäkin asumisesta ulkomailla on kuitenkin aina ilmoitettava Kelaan. Ilmoitus tehdään lomakkeella Y39. Ilmoita myös maistraatille vähintään kolme kuukautta kestävästä ulkomaille muutosta.

Ulkomaille yli vuodeksi lähtevät opiskelijat ja tutkijat saattavat säilyä Suomen sosiaaliturvassa, mutta heidän tulee vuoden sisällä muutosta hakea Kelasta päätös Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Päätöstä haetaan Kelan lomakkeella Y38 Kelan ulkomaan yksiköstä (ks. yhteystiedot alla). Edellytyksenä sosiaaliturvassa säilymiselle on, että olet kuulunut siihen ennen muuttoa ja että sinulla on kiinteät siteet Suomeen. Opiskelun tulee olla päätoimista, johtaa ammattiin tai tutkintoon, ja tapahtua julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Tutkimustyön tulee olla apurahoilla rahoitettua. Hakemus sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta on hyvä tehdä jo ennen ulkomaille lähtöä, jolloin sosiaaliturvassa ei tapahdu katkoksia.

Jos olet opiskelun ohessa töissä, siirryt yleensä työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin, mikäli täytät kyseisen maan työskentelyn vähimmäisehdot. Sinun on aina ilmoitettava ulkomailla tehtävästä työstä Kelaan. Jos tutkijana saat apurahan lisäksi palkkaa, kuulut työskentelymaasi sosiaaliturvan piiriin.

HUOM! Yleinen sosiaaliturva ja opintotuki ovat erilliset asiat. Kelan opintotukea (opintoraha, asumislisä, valtion takaama opintolaina) voi saada vaikka ei kuulu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Suomalainen sairausvakuutus kelpaa myös Ranskassa. Ennen lähtöä on pyydettävä Kelan toimistosta maksuton eurooppalainen sairaanhoitokortti, jonka avulla saa akuutissa sairastapauksessa samat sairaanhoitoetuudet kuin vakituisesti maassa asuvat. Sairaanhoitokortti on ainoa muodollisuus, joka tarvitaan Ranskan sosiaaliturvan ja terveysjärjestelmän piiriin pääsemiseksi. Kortti on voimassa vuoden kerrallaan, ja sen voi tilata ja uusia Kelan palveluista.
Lisätietoja eurooppalaisesta sairaanhoitokortista Kelan sivuilta.

Ranskalainen Carte vitale

Jos on jäämässä Ranskaan pidemmäksi aikaa, eikä kuulu enää Suomen sosiaaliturvan piiriin, pitää ottaa yhteyttä paikalliseen sairausvakuutuskassaan nimeltä CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie, usein vain ”la sécu”). CPAM myöntää ranskalaisen sairausvakuutuskortin (carte vitale), jonka saaminen tosin saattaa kestää useita kuukausia. Sen hakemiseen tarvitaan muun muassa syntymätodistus (acte de naissance), eli suomeksi virkatodistus kirkkoherranvirastosta tai maistraatista. Asuinpaikastasi riippumatta voit tilata virkatodistuksen suoraan ranskankielisenä Helsingin maistraatista. Se kannattaa tilata Apostille-leimalla varustettuna, jolloin hinta on yhteensä noin 35 euroa. Lisäksi carte vitalen hankimiseksi tarvitaan ranskalaisen pankkitilin tiedot (RIB=relevé d'identité bancaire) korvauksen maksamista varten. Carte vitale helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti terveyspalvelukorvausten saamista omalle tilille.

Lääkärissä käynti

Suomalaisen mallin mukaisia terveyskeskuksia ei Ranskassa ole. On kuitenkin mahdollista mennä sairaalaan myös muissa kuin hätätapauksissa, mutta siellä odotusajat lääkärien vastaanotoille ovat usein pitkiä. Yleensä Ranskassa on tapana mennä ensin yksityisesti yleislääkärin vastaanotolle, jolta saadaan tarvittaessa lähete erikoislääkärille. Spesialistille voi mennä myös suoraan ilman lähetettä. Osalle erikoislääkäreistä (silmälääkäri, hammaslääkäri) saattaa joillakin alueilla olla pitkät jonot.

Yleislääkärin vastaanotolle mennessä on syytä etukäteen selvittää, kuuluuko kyseinen lääkäri sairausvakuutusjärjestelmän piiriin. Siihen kuuluvat ovat sitoutuneet noudattamaan sosiaaliturvan määrittelemiä taksoja (ovat siis conventionné). Oleskelupaikkakunnan sairasvakuutuskassa CPAM kertoo, ketkä lääkärit ja mitkä laitokset kuuluvat järjestelmän piiriin. Muut lääkärit voivat vaatia lisämaksuja (dépassement d’honoraire), joista kannattaa kysyä etukäteen. Voit kääntyä lääkärin tai hammaslääkärin puoleen myös suoraan, mutta varmista, että lääkäri on conventionné.

CPAM maksaa periaatteessa korvauksia aiheutuneista sairaanhoitokustannuksista. Korvausten hakeminen on yleensä varsin pitkä ja monimutkainen prosessi. Sen vuoksi monet ranskalaiset hankkivat vakuutusyhtiöltä erillisen sairausvakuutuksen.

Ranskan sosiaaliturvasta ja terveydenhoidosta:
http://www.ameli.fr/
http://www.ameli-sante.fr/
http://ameli-direct.ameli.fr/

Englanniksi ks. esim. CampusFrancen kansainvälisiltä sivuilta Taking care of yourself while in France.

Opiskelijoiden terveydenhoito

Jos opiskelijalla on eurooppalainen sairaanhoitokortti voimassa koko lukuvuoden (1.10.–30.9.), hänen ei tarvitse hankkia Ranskasta muuta sairausvakuutusta. Erillisen opiskelijavakuutuksen (sécurité sociale étudiant) hankkiminen voi kuitenkin olla hyödyllistä, sillä sen avulla korvausten saaminen on helpompaa kuin pelkällä sairausvakuutuskortilla. Opiskelijavakuutuksen voi ottaa vain samalla kun kirjautuu yliopistoon. Sen saa opiskelijoiden keskinäisestä sairausvakuutuskassasta kuten esimerkiksi LMDE:stä (La Mutuelle des Etudiants, sivut ranskaksi ja englanniksi) tai paikallisesta sairausvakuutuskassasta. Vakuutuksen vuosihinta on noin 200–300 euroa.

Opiskelija voi ottaa lisäksi LMDE:stä myös erillisen lisäsairausvakuutuksen (complémentaire santé). Sellaisen saa myös muista vakuutusyhtiöstä, ja sen voi ottaa samalla kun hankkii kotivakuutuksen ja Ranskassa tavanomaisen vastuuvakuutuksen (assurance de responsabilité civile). Jälkimäinen korvaa muille henkilöille aiheutettuja vahinkoja. Tämä sairausvakuutus korvaa CPAM:n määrittelemien taksojen ylittäviä lääkärinpalkkioita ja muita, esimerkiksi silmälasien hankkimisesta aiheutuvia kuluja.