Frequently Asked Questions

 
Asuminen (1)

Pääsääntöisesti sekä vaihto-opiskelijoilla että koko tutkintoaan suorittavilla opiskelijoilla on oikeus Kelan opintotukeen, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja oikeudesta Suomen valtion takaamaan opintolainaan. Tietyt perusehdot on kuitenkin täytettävä; oppilaitoksen on esimerkiksi oltava julkinen tai Ranskan valtion tunnustama. Lisäksi voi hakea Ranskassa asumislisää CAF-organisaatiosta. Asumislisää voivat hakea myös vaihto-opiskelijat.

ECTS (1)

Kyllä. Suomalaiset ja ranskalaiset korkeakoulut ovat yleiseurooppalaisessa ECTS-järjestelmässä, joka mahdollistaa opintojen vertailtavuuden. Molemmissa maissa noudatetaan myös kolmiportaista tutkintojärjestelmää kandidaatti-maisteri-tohtori.

Huom! Ranskassa on myös muita korkeakoulututkintoja.

Hakeminen (6)

Kyllä. Suomalaiset ja ranskalaiset korkeakoulut ovat yleiseurooppalaisessa ECTS-järjestelmässä, joka mahdollistaa opintojen vertailtavuuden. Molemmissa maissa noudatetaan myös kolmiportaista tutkintojärjestelmää kandidaatti-maisteri-tohtori.

Huom! Ranskassa on myös muita korkeakoulututkintoja.

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitosta löytyy kääntäjien yhteystietoja. Käännöksen pitää tosiaan yleensä olla virallinen eli kääntäjän leimalla varustettu.

Yhteishaku Ranskan yliopistoihin ja osaan muista korkeakouluista on tammi-maaliskuussa. Yhteishaku tapahtuu sivulla www.admission-postbac.fr.


Yhteishaun jälkeen on yleensä vielä kaksiosainen ilmoittautuminen:

  • hallinnollinen ilmoittautuminen (inscription administrative) ja
  • kurseille ilmoittautuminen (inscription pédagogigue).

Yhteishaussa mukana olevilla korkeakouluilla voi olla vielä oppilaitoskohtaisia vaatimuksia, jotka tulee tarkastaa korkeakoulun omalta sivulta.

Huom! Yhteishaku koskee vain korkeakouluopinnot aloittavia ensimmäiselle vuodelle hakevia opiskelijoita.

Kaikki korkeakoulut eivät ole mukana yhteishaussa. Niiden kohdalla niin hakuaika kuin koko hakumenettelykin täytyy tarkastaa korkeakoulukohtaisesti.  Kannattaa ryhtyä selvittämään asioita vuoden alussa syksyllä alkavia opintoja ajatellen.

Muista olla ajoissa liikkeellä!

Ranskan kielen taitaminen lisää huomattavasti valinnanmahdollisuuksia opiskelujen suhteen ja helpottaa käytännön asioiden hoitamista. Myös englanninkielisiä ohjelmia on, etenkin talouden ja tekniikan aloilla. Programs taught in English -luettelo listaa tarjolla olevat englanninkieliset koulutusohjelmat.

Julkisiin korkeakouluihin ei pääsääntöisesti ole pääsykokeita. Ylioppilastutkinnon suorittaneet voivat kirjautua yliopistoihin opiskelijaksi. Karsinta tapahtuu opintojen edetessä, sillä tenttien uusimismahdollisuutta on rajattu. Alasta riippuen poikkeuksia kuitenkin on, esim. taide- ja viestintäaineissa: hakemuskirje, työnäyte, kirjallinen tehtävä tai jopa pääsykoe.

Grandes écoles -korkeakouluihin samoin kun useimpiin taidekouluihin on pääsykokeet.

Pääsykokeet järjestetään yleensä kevään ja kesän aikana. Ajankohta täytyy tarkastaa aina kyseisestä korkeakoulusta.

Kyllä. Myös International baccalaureat avaa tiet Ranskan korkeakouluihin.

Kyllä. Oppilaitos määrittelee itse kielitasovaatimuksensa. Usein kielitaito on todistettava DELF- tai DALF-tutkinnolla tai TCF-tasotestillä. DELF B2 on yleisin vaatimus. Ne kaikki voi Suomessa suorittaa Ranskan instituutissa Helsingissä.

Ranskan kielen taitaminen lisää huomattavasti valinnanmahdollisuuksia opiskelujen suhteen ja helpottaa käytännön asioiden hoitamista. Myös englanninkielisiä ohjelmia on, etenkin talouden ja tekniikan aloilla. Programs taught in English -luettelo listaa tarjolla olevat englanninkieliset koulutusohjelmat.

Opinnot (1)

Kyllä. Suomalaiset ja ranskalaiset korkeakoulut ovat yleiseurooppalaisessa ECTS-järjestelmässä, joka mahdollistaa opintojen vertailtavuuden. Molemmissa maissa noudatetaan myös kolmiportaista tutkintojärjestelmää kandidaatti-maisteri-tohtori.

Huom! Ranskassa on myös muita korkeakoulututkintoja.

Rahoitus (2)

Pääsääntöisesti sekä vaihto-opiskelijoilla että koko tutkintoaan suorittavilla opiskelijoilla on oikeus Kelan opintotukeen, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja oikeudesta Suomen valtion takaamaan opintolainaan. Tietyt perusehdot on kuitenkin täytettävä; oppilaitoksen on esimerkiksi oltava julkinen tai Ranskan valtion tunnustama. Lisäksi voi hakea Ranskassa asumislisää CAF-organisaatiosta. Asumislisää voivat hakea myös vaihto-opiskelijat.

Julkisissa oppilaitoksissa ei ole varsinaisia lukukausimaksuja, mutta ilmoittautumismaksut vaihtelevat yleensä 150 ja 500 euron välillä opintojen luonteesta riippuen. Lisäksi on varauduttava kirja- ja materiaalihankintoihin. Yksityisten oppilaitosten lukuvuosimaksut ovat yleensä 3000-7000 EUR, joskus enemmänkin.

Kyllä. Oppilaitos määrittelee itse kielitasovaatimuksensa. Usein kielitaito on todistettava DELF- tai DALF-tutkinnolla tai TCF-tasotestillä. DELF B2 on yleisin vaatimus. Ne kaikki voi Suomessa suorittaa Ranskan instituutissa Helsingissä.

Pääsääntöisesti sekä vaihto-opiskelijoilla että koko tutkintoaan suorittavilla opiskelijoilla on oikeus Kelan opintotukeen, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja oikeudesta Suomen valtion takaamaan opintolainaan. Tietyt perusehdot on kuitenkin täytettävä; oppilaitoksen on esimerkiksi oltava julkinen tai Ranskan valtion tunnustama. Lisäksi voi hakea Ranskassa asumislisää CAF-organisaatiosta. Asumislisää voivat hakea myös vaihto-opiskelijat.

Kyllä. Suomalaiset ja ranskalaiset korkeakoulut ovat yleiseurooppalaisessa ECTS-järjestelmässä, joka mahdollistaa opintojen vertailtavuuden. Molemmissa maissa noudatetaan myös kolmiportaista tutkintojärjestelmää kandidaatti-maisteri-tohtori.

Huom! Ranskassa on myös muita korkeakoulututkintoja.

Tutkinto (2)

Kyllä. Suomalaiset ja ranskalaiset korkeakoulut ovat yleiseurooppalaisessa ECTS-järjestelmässä, joka mahdollistaa opintojen vertailtavuuden. Molemmissa maissa noudatetaan myös kolmiportaista tutkintojärjestelmää kandidaatti-maisteri-tohtori.

Huom! Ranskassa on myös muita korkeakoulututkintoja.

Kyllä. Myös International baccalaureat avaa tiet Ranskan korkeakouluihin.

Kyllä. EU-kansalaisena ei tarvita työlupaa. Jos aloittaa työnteon, pitää selvittää oikeus Kelan opintotukeen ja suomalaiseen sosiaaliturvaan. Saaduista ulkomaan tuloista pitää tehdä selvitys Suomen valtiolle. Pääsääntöisesti oikeus Kelan opintotukeen säilyy, mutta muiden etuuksien kohdalla opiskelija siirtyy Ranskan sosiaaliturvan piiriin. On hyvä muistaa, että opintojen ohella työskenteleminen on vähintään yhtä rankkaa kuin Suomessa!

Yhteishaku Ranskan yliopistoihin ja osaan muista korkeakouluista on tammi-maaliskuussa. Yhteishaku tapahtuu sivulla www.admission-postbac.fr.


Yhteishaun jälkeen on yleensä vielä kaksiosainen ilmoittautuminen:

  • hallinnollinen ilmoittautuminen (inscription administrative) ja
  • kurseille ilmoittautuminen (inscription pédagogigue).

Yhteishaussa mukana olevilla korkeakouluilla voi olla vielä oppilaitoskohtaisia vaatimuksia, jotka tulee tarkastaa korkeakoulun omalta sivulta.

Huom! Yhteishaku koskee vain korkeakouluopinnot aloittavia ensimmäiselle vuodelle hakevia opiskelijoita.

Kaikki korkeakoulut eivät ole mukana yhteishaussa. Niiden kohdalla niin hakuaika kuin koko hakumenettelykin täytyy tarkastaa korkeakoulukohtaisesti.  Kannattaa ryhtyä selvittämään asioita vuoden alussa syksyllä alkavia opintoja ajatellen.

Muista olla ajoissa liikkeellä!